THỰC NGHIỆM

THỰC NGHIỆM

Phòng thực nghiệm là nơi để phát triển các nguyên mẫu và sản phẩm theo sự phát triển hằng ngày của công ty CUNG VIỆT trong việc tạo ra đồ nội thất hữu cơ, hoàn toàn thủ công và độc đáo. Tất cả các công đoạn hình thành và phát triển sản xuất đều được đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề thực hiện nhằm đảm bảo mang đến một sản phẩm chất lượng nhất nhằm mang đến sự trải nghiệm từ rừng đến tận nhà bạn