UỐN CONG

UỐN CONG

Chúng tôi uốn gỗ tự nhiên với kỹ thuật cao như: Truyền thông – uống thô định hình và cao tần

Tại sao phải Steam Bent cho gỗ tự nhiên:

– Hoàn thiện cho các vân gỗ từ đầu đến cuối

– Không sử dụng keo cho bất cứ vân gổ nào.

– Tăng kết cấu vân gỗ.