Giao lưu các doanh nghiệp đến từ Canada

Được sự hổ trợ bởi chính phủ Canada, phối hợp cùng Forest Innovation Investment (FII) và Hawa tổ chức, buổi tiệc chào đón tất cả các doanh nghiệp hội viên Hawa và Bifa đến giao lưu cùng đoàn doanh nghiệp chế biến gỗ từ Canada

Giao lưu các doanh nghiệp đến từ Canada

avatar-web1-01

Được sự hổ trợ bởi chính phủ Canada, phối hợp cùng Forest Innovation Investment (FII) và Hawa tổ chức, buổi tiệc chào đón tất cả các doanh nghiệp hội viên Hawa và Bifa đến giao lưu cùng đoàn doanh nghiệp chế biến gỗ từ Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published.